Nature Concerne

Inrapporterade klimatmål:
Vi är så gott som fossilfria och vårt mål är att fortsätta vara det. Ett mål för framtiden är att ta fram utsläppsdata för datorer, telefoner, förbrukningsmaterial och tjänster som vi köper.
Våra delmål för de delar av verksamheten som vi uppfattar kan ge mätbara utsläpp av växthusgaser:
-Fossilfria resor. Endast tåg, biogasbil och cykel.
-Fossilfri energi till kontoret. All el kommer från vindkraft. Uppvärmning sker med värmepump.
-Telefoner, datorer. Vi har inga uppgifter på utsläpp. Vi använder Fairphone telefon som tillverkas med höga miljökrav. Inga inköp planerade under 2018.
-Förbrukningsmaterial. Främst papper. Vi har inga uppgifter på utsläppen. 100 % återvunnet papper. Vi undviker onödiga utskrifter.