Mondo arkitekter Dalarna AB

Inrapporterade klimatmål: ”Som en del i vårt hållbarhetsarbete har vi tagit fram en handlingsplan ”Vision 2020″ som vi jobbar aktivt med. Mål ifrån denna är att Mondo ska:

– Utveckla kunskap inom träbyggande.

– Starta samarbeten med inriktning på träbyggnad.

– Prioritera miljöprojekt.”

Hemsida: www.dalarna.mondo.se