Mondo arkitekter Dalarna AB

Inrapporterade klimatmål:

2021 – Vi ska slutföra vår klimatkartläggning med GHG-protokollet – Scope 1,2 och 3.
2021 – Vi ska slutföra ett koldioxidneutralt projekt.
2021 – Vi ska spetsa vår resepolicy med tydligare riktlinjer för hållbarhet och hårdare riktlinjer för tex flygresor.
2021 – Vi ska förenkla hållbarhetsarbetet för alla medarbetare på kontoret genom att ta fram riktlinjer och en checklista för hållbarhet i projekt.

2030 – Vi ska nu minst ha halverat vår verksamhets egna utsläpp i Scope 1,2 och 3.

Övergripande mål:
– Vi ska driva och utveckla arbetet med ekosystemtjänster i våra projekt.
– Vi ska driva och utveckla arbetet med cirkulär ekonomi och återbruk i våra projekt.
– Vi ska främja och arbeta för en jämställd byggbransch.
– Vi ska jobba aktivt för att få fler träprojekt.

Läs mer om Mondo arkitekter Dalarnas klimatarbete här