Mölndal Energi

Inrapporterade klimatmål:

Fossilfria i egen verksamhet sedan 2018.

Läs mer om Mölndal Energis klimatarbete här