Miltton Sweden

Inrapporterat klimatmål:

Vårt främsta mål är att minska onödigt resande. Vi prioriterar tåg framför flyg om möjligt. Vi har också minskat antalet tjänstebilar till noll.