Millde Rekrytering AB

Inrapporterade klimatmål:

Hoffice (Hemmakontor), resern med kollektivtrafik och erbjuder enbart rekryteringstjänster till företag med stöd för ett koldioxid fritt Sverige med sikte på en koldioxidfri verksamhet.