Millde Rekrytering AB

Inrapporterade klimatmål: ”Hoffice (Hemmakontor), resern med kollektivtrafik och erbjuder enbart rekryteringstjänster till företag med stöd för ett koldioxid fritt Sverige med sikte på en koldioxidfri verksamhet.”

Hemsida: www.millderekrytering.se