Mikrofonden Sverige

Inrapporterat klimatmål:

Vi investerar bara i verksamheter som bidrar positivt till de globala målen. Vi bedriver vår egen verksamhet så resurseffektiva som möjligt tex genom att använda hemkontor och distansmöten.