Inrapporterade klimatmål:

Mikom har inga konkreta utsläppsmål. Företaget är en enpersoners konsultfirma som arbetar med utbildning, kommunikation och utvärdering inom miljö- och klimatområdet. Det är när det gäller påverkan och kommunikation som jag ser mina största bidrag till en nationell minskning av fossila utsläpp!

Jag strävar efter att successivt minska påverkan från arbetsresor. Numera flyger jag ytterst sällan, tar i regel tåget och har numera en hybridbil vilken i stort sett halverat mina utsläpp från bilresor. Sedan starten av firman 1997 uppskattar jag att jag sänkt CO2-utsläppen från Mikom med mellan 50-70 %.

På sikt räknar jag med att byta till elbil vilket skulle minska utsläppen ytterligare. Att bli 100 % fossilfri kommer knappast att ske under tiden som Mikom finns.