MegaWatt Solutions Nordic AB

Inrapporterade klimatmål:

Våra produkter möjliggör en fossilfri förbrukning av energi i bostäder och kommersiella fastigheter. Vår lösning kan kombinera geoenergi med GSHP-teknik och solpaneler för att uppnå en fossilfri el- och värme/varmvattenförsörjning.

Vi uppmuntrar våra anställda att genomföra digitala möten när det är möjligt för att minimera resor. Om övernattning krävs försöker vi välja miljöcertifierat boende.

Om resor inom Sverige krävs, åker vi tåg när det är möjligt och vi har en samåkningspolicy när tågresor inte är möjliga.

Läs mer om MegaWatt Solutions klimatarbete