Max Burgers AB

Inrapporterade klimatmål:

30% minskning av hela värdekedjans utsläpp från 2015 till 2022.

Läs mer om Max Burgers klimatarbete

Antagna utmaningar:

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.