Max Burgers AB

Inrapporterade klimatmål: ”30% minskning av hela värdekedjans utsläpp från 2015 till 2022.”

Antagna utmaningar:
Solutmaningen

Hemsida: www.max.se

 

 

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.