Inrapporterade klimatmål:

Markexpo förväntas nå noll nettoutsläpp 2022

Läs mer om Markexpos klimatarbete