MalmbergGruppen AB

Inrapporterade klimatmål:

2020: Mål minska utsläpp i samband med resor i tjänsten samt resor till och från arbetet. Fossiloberoende fordonsflotta 2030
Aktivitet: Projektering och förberedelse för installation av laddstolpar på huvudkontoret.

2020: Mål minska elförbrukningen.
Aktivitet: Installation av ny Geoenergianläggningen i fastigheten på huvudkontoret. Anläggningen producerar värme och varmvatten till en verkningsgrad (COP 4)

2020: Mål minska fossilberoendet
Aktivitet: Projektering för installation av solpaneler.

Läs mer om MalmbergGruppens klimatarbete