Lucchini Sweden AB

Inrapporterade klimatmål:

Den egna produktionen är redan i stort sett fossilfri. Målet är nu att minska den indirekta fossilanvändningen genom att minska förbrukningen av fjärrvärme och elektricitet, samt att så långt möjligt välja transport på järnväg framför lastbilstransporter.

Läs mer om Lucchinis klimatarbete

Antagna utmaningar:

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.

Tjänstebilsutmaningen

Var med och ställ om fordonsflottan genom att enbart erbjuda miljöbilar som tjänstebilar och förmånsbilar.