Loftahammars intresseförening

Inrapporterade klimatmål:

Samhällsföreningen verkar för det lilla samhällets bästa vilket även inkluderar bra miljö i olika former. Det vi jobbar med nu är kollektivtrafik med hjälp av elbilar i en bil pool. Målet att väsentligt minska användning av fossila bränslen i kollektivtrafiken från små orter där traditionell kollektiv trafik inte kan bedrivas på grund av för höga driftkostnader.