Inrapporterade klimatmål:
”Utsläppsmål: Minska koldioxidutsläpp med minst 12% till 2021 jämfört med 2015.”

Hemsida: www.lkab.com