Inrapporterade klimatmål:
Utsläppsmål: Minska koldioxidutsläpp med minst 12% till 2021 jämfört med 2015.

Läs mer om LKABs klimatarbete