Liquid Wind AB

Inrapporterade klimatmål:
Liquid Wind ska bygga anläggningar för produktion av det koldioxidneutrala bränslet eMetanol. Varje anläggning kommer årligen producera 50 000 ton eMetanol, fånga in 70 000 ton CO2, och minska koldioxidutsläpp med 100 000 ton genom att ersätta fossila bränslen.

Liquid Winds målsättning:

2030: 10 anläggningar på plats, totalt fånga in 700 000 ton /år och förhindra 1M ton CO2 utsläpp/år.

2050: 500 anläggningar på plats, totalt fånga in 35 M ton/år, samt förhindra 50 M ton/år CO2 utsläpp/år.

Läs mer om Liquid Winds klimatarbete