Liquid Wind AB

Inrapporterade klimatmål:
”Målet är att bygga anläggningar som producera fossilfri metanol och fånga in 50,000 ton koldioxid per anläggning och år. Till 2037 är målet att ha 20 anläggningar och fånga in (capture) 1 million ton per år.”