Linköpings stift

Inrapporterade klimatmål:

Vårt klimatmål är noll direkta utsläpp 2018.

Läs mer om Linköpings stifts klimatarbete

Antagna utmaningar:

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.

Tjänstebilsutmaningen

Var med och ställ om fordonsflottan genom att enbart erbjuda miljöbilar som tjänstebilar och förmånsbilar.