Linköpings stift

Inrapporterade klimatmål: ”Vårt klimatmål är noll direkta utsläpp 2018.”

Hemsida: www.svenskakyrkan.se/linkopings-stift

Antagna utmaningar:

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.

Tjänstebilsutmaningen

Var med och ställ om fordonsflottan genom att enbart erbjuda miljöbilar som tjänstebilar och förmånsbilar.