Linköpings missionsförsamling

Inrapporterade klimatmål:

Linköpings missionskyrka förbrukar för närvarande ca 220 000 – 240 000 kwh el per år. Målsättningen är att reducera detta till ca 210 000 kwh per år och att dessutom installera solceller för produktion av minst ca 36 000 kwh/år.

Antagna utmaningar:

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.