Linde Energi AB

Inrapporterade klimatmål: ” Linde Energis AB:s vision är bidrar till konkurrenskraft och livskvalitet genom smarta och hållbara energilösningar. Utifrån det utarbetas delmål inom respektive verksamhetsområde för att sträva mot att bli helt fossilfria 2025. Linde Energi står även bakom Uppvärmningsbranschens färdplan för fossilfri konkurrenskraft”

Antagna utmaningar:
Solutmaningen
Tjänstebilsutmaningen

Hemsida: www.lindeenergi.se

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.