Limo Gotland

Inrapporterade klimatmål: 

Genom ständig analys av vår verksamhet strävar vi efter att systematiskt minska vårt klimatavtryck. Genom vår medverkan i Länstyrelsen Gotlands ”Hållbara transporter” får vi stöd och tydliga mätvärden genom de analyser Energibyrån levererat av vår verksamhet. Vårt mål är att senast år 2025 enbart använda oss av fossilfria fordon. I den målsättningen ingår en konvertering av vår limousine till biogas och att ha etablerad en publik policy senast 2022, där kunden engageras till kloka miljöval och medvetet väljer oss genom vårt engagemang i miljöfrågan.

Läs mer om Limo Gotlands klimatarbete