Limo Gotland

Inrapporterade klimatmål: ”Genom ett aktivt val av biogas som drivmedel för vår taxi och en tydlig policy och strategi för klimatkompensation för vår bensindrivna limousine strävar vi efter att minska vår miljöpåverkan. Vårt mål är att senast år 2025 enbart använda oss av hybrid eller biogasdrivna fordon. I den målsättningen ingår en konvertering av vår limousine till biogas och en väl etablerad publik policy där kunden engageras till kloka miljöval.”

Hemsida: www.limogotland.se