Liljewall Arkitekter

Inrapporterat klimatmål:

Liljewall har mål att uppnå klimatneutralitet i alla våra projekt och vår verksamhet till år 2030. Vi har som delmål att minska klimatpåverkan i de projekt vi gör med 15% från 2020-års nivå till utgången av 2021.