LightSwitch

Inrapporterade klimatmål:

Kraftigt minska på antalet flygresor. Klimatkompensera för de flygresor som ändå görs. I så stor utsträckning som möjligt göra inköp av klimatvänliga produkter/tjänster (t.ex. begagnad elektronik).

Läs mer om LightSwitchs klimatarbete