LightSwitch

Inrapporterade klimatmål: ”Kraftigt minska på antalet flygresor. Klimatkompensera för de flygresor som ändå görs. I så stor utsträckning som möjligt göra inköp av klimatvänliga produkter/tjänster (t.ex. begagnad elektronik).”

Hemsida: www.thelightswitch.se