Lidköpings kommun

Inrapporterade klimatmål:

Lidköping är en medelstor kommun som vill växa och utvecklas samtidigt som vi förbättrar vår livsmiljö och livskvalitet. Genom en smartare energianvändning och mer hållbar konsumtion ska vi minska vår klimatpåverkan. År 2020 ska koldioxidutsläppen ha minskat med 40 procent jämfört med 1990, arbete med ny energiplan pågår. År 2045 ska Lidköping inte längre ha några nettoutsläpp av koldioxid till atmosfären.

Läs mer om Lidköpings kommuns klimatarbete