Länsstyrelsen Västra Götalands län

Inrapporterade klimatmål: ”Innan år 2020 ska Länsstyrelsen i Västra Götalands län ha minskat utsläpp av koldioxid från tjänsteresor med 33 procent jämfört med 2015, mätt i kg CO2 per anställd.”

Hemsida: www.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/