Länsstyrelsen Västra Götalands län

Inrapporterade klimatmål:

Senast 31 december 2022 ska Länsstyrelsen Västra Götaland ha minskat utsläpp koldioxid från tjänsteresor med 40 procent jämfört med 2019, mätt i kg CO2 per anställd.

Läs mer om Länsstyrelsen Västra Götalands läns klimatarbete

Antagna utmaningar:

Tjänstebilsutmaningen

Var med och ställ om fordonsflottan genom att enbart erbjuda miljöbilar som tjänstebilar och förmånsbilar.