Länsstyrelsen Jämtlands län

Inrapporterade klimatmål: ”Internt har Länsstyrelsen kartlagt de egna utsläppen och ser att cirka 40 procent kommer från våra flygresor. Vår viktigaste målsättningar hanlar därför om att informera all personal om möjliga alternativ till att flyga och på så sätt minimera våra utsläpp. Först och främst att fundera på om man överhuvudtaget behöver delta fysiskt på mötet. Om ja på den frågan försöka använda alternativ med så liten miljöpåverkan som möjligt.”

Hemsida: www.lansstyrelsen.se/jamtland