Länsstyrelsen Jämtlands län

Inrapporterade klimatmål:

Länsstyrelsen Jämtlands län har som mål att vara en fossilbränslefri organisation år 2030.

Läs mer om Länsstyrelsen Jämtlands läns klimatarbete