Länsstyrelsen i Västmanlands län

Inrapporterade klimatmål: ”Länsstyrelsen i Västmanlands mål är att utsläpp av CO2 från tjänsteresor ska vara nettonoll 2030.”  

Hemsida: https://www.lansstyrelsen.se/vastmanland