Länsstyrelsen i Västmanlands län

Inrapporterade klimatmål:

Länsstyrelsen i Västmanlands mål är att utsläpp av CO2 från tjänsteresor ska vara nettonoll 2030. 

Läs mer om Länsstyrelsen i Västmanlands läns klimatarbete