Länsstyrelsen Blekinge

Inrapporterade klimatmål:

Länsstyrelsen Blekinge deltar i projektet Fossilfria länsstyrelser där målet är att länsstyrelserna som står bakom projekt ska ha fossilfria verksamheter 2030.

Ett av målen i Länsstyrelsen Blekinges interna miljöledningsplan är att minska den totala miljöpåverkan från länsstyrelsens resor. Detta ska göras genom att:

  • I första hand välja resfria möten
  • Tåg ska vara förstavalet vid längre resor
  • Tjänsteresor till stadskärnor ska i första hand ske med kollektivtrafik
  • Öka andelen körsträcka som går på fossilfritt drivmedel vid tjänsteresor

Miljökompensation infördes 2020 och omfattar alla tjänsteresor inom verksamheten.

Länsstyrelsen Blekinge är en del av Klimatsamverkan Blekinge. Det övergripande målet i Blekinges regionala klimat och energistrategi är att Blekinges koldioxidutsläpp ska halveras vart fjärde år från 2020 för att nå ett klimatneutralt Blekinge år 2040.  

Läs mer om Länsstyrelsen Blekinges klimatarbete