Kungälvs kommun

Inrapporterade klimatmål:

Geografiska kommunen: En minskning av de totala koldioxidutsläppen med 100 % till 2050.

Läs mer om Kungälvs kommuns klimatarbete

Antagna utmaningar:

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.