Kungälvs kommun

Inrapporterade klimatmål: ”Geografiska kommunen: En minskning av de totala koldioxidutsläppen med 100 % till 2050.”

Antagna utmaningar:
Solutmaningen

Hemsida: http://www.kungalv.se/

 

 

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.