Inrapporterade klimatmål:

Vi har per den 1 januari 2021 adderat en ny klimatregel, som innebär att alla större lantbrukare + växthusodlare behöver beräkna sin klimatpåverkan.

KRAV kommer också tillsammans med medlemmar (ägare), kunder mfl under 2021 diskutera visionära målbilder, där klimat är ett av fyra områden som omfattas.

Läs mer om KRAVs klimatarbete