Kramfors kommun

Inrapporterade klimatmål: ”Våra utsläpp av klimatpåverkande gaser är 20 procent lägre år 2031 än år 2013”

Hemsida: www.kramfors.se