Kramfors kommun

Inrapporterade klimatmål:

Våra utsläpp av klimatpåverkande gaser är 20 procent lägre år 2031 än år 2013.