KPA Pension

Inrapporterade klimatmål:

KPA Pension är medgrundare till det globala investerarinitiativet Net Zero Asset Owner Alliance – där vi tillsammans med de andra investerarna har åtagit oss att våra placeringsportföljer ska visa nettonollutsläpp av växthusgaser senast 2050, i linje med Parisavtalet.

KPA har även som mål att ha nettonoll utsläpp i den egna verksamheten till år 2030. Det innebär att vi då ska ha minskat våra utsläpp med 85 procent jämfört med basåret 2002.  

Vi arbetar utefter en färdplan som kallas Carbon Law, som har tagits fram av bland andra forskaren Johan Rockström. Den översätter Parisavtalets målsättning, att hålla den globala uppvärmningen mellan 1,5 och 2 grader, till nödvändiga utsläppsminskningar per år. Sedan vi började arbeta med målet om nettonollutsläpp 2030 i den egna verksamheten har utfallet följt de årliga målsättningarna. Den årliga minskningstakten för att nå målet är närmare nio procent, baserat på de totala utsläppen 2017 och utfallet publiceras publikt kvartalsvis.

Läs mer om KPA Pensions klimatarbete