Knowit AB

Inrapporterade klimatmål: ”Vi tar årligen fram ett klimatbokslut baserat på GHG (scope 1,2 och 3). Våra totala CO2-utsläpp relativt omsättning skall minska varje år för att senast 2045 ha upphört helt.”

Antagna utmaningar:
Tjänstebilsutmaningen

Hemsida: www.knowit.se