Knowit AB

Inrapporterade klimatmål: 
Knowit tar årligen fram ett klimatbokslut baserat på GHG (scope 1,2 och 3) vilket certifieras enligt PAS 2060. Knowit har förbundit sig att halvera CO2e-utsläppen per anställd från den egna verksamheten senast 2030 jämfört med 2018 och att vara helt fossilfria senast 2045.

Läs mer om Knowits klimatarbete

Antagna utmaningar:

Tjänstebilsutmaningen

Var med och ställ om fordonsflottan genom att enbart erbjuda miljöbilar som tjänstebilar och förmånsbilar.