KLS Ugglarps

Inrapporterade klimatmål:

KLS Ugglarps har ett mål på att minska utsläppen med 3 % per år och att vi ska ha fossilfria anläggningar till 2030.

Antagna utmaningar:

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.

Tjänstebilsutmaningen

Var med och ställ om fordonsflottan genom att enbart erbjuda miljöbilar som tjänstebilar och förmånsbilar.