Inrapporterade klimatmål:

År 2022 ska all energi som används i Klöverns byggnader ha sitt ursprung i förnybara källor

År 2022 ska minst hälften av Klöverns fastigheter ha en energianvändning lägre än 100 kWh/kvm

År 2025 ska motsvarande 5 procent av elanvändningen vara egenproducerad och komma från förnybara källor

År 2025 ska Klövern vara klimatneutralt i förvaltningsverksamheten

År 2030 ska Klöverns energianvändning halveras per kvm jämfört med 2018