Klimatkommunerna

Inrapporterade klimatmål:

Klimatkommunerna verkar för att påskynda och underlätta medlemmarnas klimatarbete så att de kan uppnå nettonoll utsläpp väl före 2045.