Klimatfolket

Inrapporterade klimatmål:

Föreningens underliggande drivkraft är att både individer och organisationer, medlemmar och andra, ska minska sina klimatstörande fotavtryck. Föreningen kommer därför att uppmana såväl medverkande som deltagare att resa fossilfritt till föreningens evenemang. Där det är möjligt kommer personernas resval att kartläggas och redovisas. Veganskt alternativ kommer att finnas vid alla sammankomster där förtäring erbjuds. Vid övriga inköp prioriteras närproducerade varor och tjänster.