KLARA Teoretiska gymnasium Postgatan Göteborg

Inrapporterade klimatmål:
– Undervisning med tydlig grund i de globala målen 2019
– Enbart vegetarisk mat i skolan 2019
– Minskad konsumtion, hållbar konsumtion 2019
– Cirkulär konsumtion. Klädbytargarderob 2019
– Städning med ultrarent vatten 2020
– Resepolicy 2020 • urbant växthus 2020
– UF (ungt företagande) som ekoprenörskap
– Aktivt deltagande i klimatinitiativ