Inrapporterade klimatmål: ”Det övergripande målet är att nå 100 % Net Zero Energy target 2020.
Under 2017 uppnådde vi 69%, vilket var bättre än delmålet.”

Hemsida: www.kingspan.com