Khao Tip Thai AB

Inrapporterade klimatmål:

2030 är Khao Tip Thai 100 % fossilfria i transporter, förpackningar och energi.  

Läs mer om Khao Tip Thais klimatarbete