Karlskrona kommun

Inrapporterade klimatmål:

Målet är att Karlskrona kommun ska minska sin miljö- och klimatpåverkan. Andelen fossilfria fordon/bilar i kommunens maskin- och fordonspark ska vara mint 50 procent till år 2020.

Läs mer om Karlskrona kommuns klimatarbete

Antagna utmaningar:

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.