Kaminsky Arkitektur AB

Inrapporterade klimatmål:

Mål under 2023:

 • Alla våra medarbetare ska vara väl insatta i hur vi kan bidra till klimatneutralt byggande och kunna applicera det i sina projekt.
 • Alltid ställa frågan till våra icke medvetna kunder, om de vill göra sina projekt bättre hållbarhetsmässigt och förklara varför det är viktigt.
 • Vidareutbilda oss, delta i forskningsprojekt samt förbättra oss inom bland annat cirkulärt byggande.
 • Sprida våra kunskaper inom cirkulärt byggande för att snabbare hjälpa andra aktörer att ställa om.
 • Bli bättre på att ta hänsyn till marken vi bygger på genom att beakta den biologiska mångfalden.
 • Klimatberäkna fler projekt.  Genom att sätta Klimatbudget och utföra klimatdeklarationer. Optimera hur långt kan vi nå?
 • Följa Naturskyddsföreningens guide till ett miljövänligare kontor.
 • Inga studieresor sker med flyg eller fossildrivet fordon.
 • Vara en aktiv röst i samtidsdebatten.

Mål till 2030

 • Alla våra projekt ska vara klimatneutrala eller bättre.
 • Klimatberäkna alla våra projekt. Genom att sätta Klimatbudget och utföra klimatdeklarationer. Ha en låg klimatbudget i alla våra projekt.
 • Fortsätta att vara nyfikna och vilja göra bättre.
 • Fortsätta att utveckla och ta fram mål som minskar våra utsläpp, vem vet vad som händer i framtiden?  

Om aktören:

Design av byggnader och miljöer är för oss att ta hänsyn. Som arkitekter har vi ett stort ansvar för den byggda miljön. Behöver vi bygga nytt överhuvud taget? Eller kan behoven lösas på andra sätt i första hand?

Vi designar byggnader och platser med så litet klimatavtryck som möjligt med väl utvecklade cirkulära och energieffektiva principer som även tar hänsyn till platsen de befinner sig på. Detta genom att bevara och förstärka den biologisk mångfald med väl fungerande ekosystem.

På Kaminsky arkitektur arbetar vi i enhetlighet med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

Läs mer om Kaminsky Arkitektur AB:s klimatarbete här