Inrapporterade klimatmål: 

JM tar ansvar och minskar så snabbt som möjligt deras andel av de klimatpåverkande utsläppen. JMs mål är att våra klimatpåverkande utsläpp ska vara nära noll senast år 2030. Målet omfattar utsläpp från:
-Användning av bränsle
-Persontransporter
-Inköpt energi
-Transporter av byggmaterial
-Drivmedel till arbetsmaskiner
-Våra bostäders energianvändning de första två åren
-Tillverkning av de byggmaterial vi kan påverka

JM har hittills mer än halverat utsläppen av koldioxid och andra klimatgaser, jämfört med våra utsläpp 1990.

Läs mer om JMs klimatarbete