Järfällahus AB

Inrapporterade klimatmål:

Fram till 2025 ska vi ha sänkt vår energianvändning med 25% och till 2030 ska vi ha sänkt vår energianvändning med 30% jämfört med år 2007.

Vid nybyggnation följer vi kravet om Miljöbyggnad Silver, med helhetsgrepp om utsläppsminimering.

Hållbarhet ska vara förankrat i all vår verksamhet samt att vi ska underlätta för våra hyresgäster att göra klimatsmarta val i sin vardag. Vi är miljödiplomerade enligt Svensk miljöbas och jobbar med ständiga förbättringar inom hållbarhet.

Läs mer om Järfällahus klimatarbete