Internet of Planet

Inrapporterade klimatmål:

Målet är att bidra till att halvera de globala utsläppen med 50% 2030  genom 100% fokus på strategiska projekt som bidrar till att skala fossilfria lösningar exponentiellt. 

Målet är att företagets egna utsläpp ska nå noll år 2030, oavsett tillväxt. Klimatinvesteringar som med god marginal motsvarar de återstående utsläppen kommer göras från och med 2020.

Antagna utmaningar:

Tjänstebilsutmaningen

Var med och ställ om fordonsflottan genom att enbart erbjuda miljöbilar som tjänstebilar och förmånsbilar.