Insamlingsstiftelsen Framtidens Energi

Inrapporterade klimatmål:

Vi installerar solcellsanläggning på taket för att möjliggöra egenförsörjning av förnybar el i verksamheten.  Vi hoppas även kunna använda en vätgas-bil som tjänstebil framöver.