Ingenjörsarbete För Klimatet

Inrapporterade klimatmål:

Ingenjörsarbete För Klimatet är en ideell förening. Föreningens medlemmar, erfarna ingenjörer och forskare, ställer sig till det allmännas förfogande och är beredda att stötta såväl privata som offentliga initiativ för klimatfrågan med gratis rådgivning och analysarbete.