Implenia Sverige AB

Inrapporterade klimatmål:

Vi ska kontinuerligt minska verksamhetens klimatpåverkan genom att reducera utsläppen av växthusgaser genom hela värdekedjan utifrån ett livscykelperspektiv. Implenia Sveriges långsiktiga mål är att vi ska vara klimatneutral år 2045.  

Läs mer om Implenias klimatarbete