Implenia Sverige AB

Inrapporterade klimatmål: ”Vi ska kontinuerligt minska verksamhetens klimatpåverkan genom att reducera utsläppen av växthusgaser genom hela värdekedjan utifrån ett livscykelperspektiv. Implenia Sveriges långsiktiga mål är att vi ska vara klimatneutral år 2045.”  

Hemsida: www.implenia.se