IKEA Sverige

Inrapporterade klimatmål:

IKEA har ett åtagande att bli klimatpositiva till 2030 genom att reducera mer växthusgasutsläpp än vad IKEA:s hela värdekedja släpper ut, samtidigt som IKEA-verksamheten växer.

För att uppnå detta fokuserar vi på fyra områden: drastisk minskning av växthusgasutsläppen, lagring av koldioxid i mark, växter och produkter, bidra utanför vår egen värdekedja samt samarbeta med andra.

Den kombinerade effekten av ”drastisk minskning av växthusgasutsläppen” och ”lagring av koldioxid i mark, växter och produkter” innebär att IKEA kommer att halvera hela värdekedjans klimatfotavtryck 2030 jämfört med basåret 2016 – i linje med vad som krävs för att begränsa klimatförändringen till 1,5 ° C.

IKEA åtar sig därmed att minska de absoluta växthusgasutsläppen över hela IKEAs värdekedja (scope 1, 2 och 3) med minst 15% till verksamhetsåret 2030 (basår 2016). IKEA samarbetar med globala organisationer för att utveckla vetenskapliga metoder för att mäta ”lagring av koldioxid i mark, växter och produkter”.

Science Based Targets (SBTi):

Inter IKEA Group (franchiseägare)

  • minska de absoluta växthusgasutsläppen över hela IKEAs värdekedja (scope 1, 2 och 3) med minst 15% till år 2030 (basår 2016), samtidigt som IKEA-verksamheten växer.
  • minska de absoluta scope 1 och 2-växthusgasutsläppen med 80 % till år 2030 (basår 2016).
  • minska de absoluta scope 3-växthusgasutsläppen från produktion hos direktleverantörer, livsmedel, komponenter och katalogleverantörer med 80% till år 2030 (basår 2016).
  • minska scope 3 växthusgasutsläpp med 50% per person för kund- och medarbetarresor och hemleveranser senast år 2030 (basår 2016).

Ingka Group (franchisetagare, som IKEA Sverige tillhör)

  • minska de absoluta scope 1 och 2-växthusgasutsläppen med 80% till år 2030 (basår 2016).
  • minska scope 3 växthusgasutsläpp med 50% per person för kund- och medarbetarresor och hemleveranser senast år 2030 (basår 2016).
  • Inter IKEA Group minskar de absoluta växthusgasutsläppen över hela IKEAs värdekedja (scope 1, 2 och 3) med minst 15% till år 2030 (basår 2016).

Målen för utsläpp av växthusgaser från företagets verksamhet (scope 1 och 2) överensstämmer med de minskningar som krävs för att hålla uppvärmningen till 1,5 ° C.

Läs mer om IKEAs klimatarbete

Antagna utmaningar:

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.