IKEA Sverige

Inrapporterade klimatmål: ”År 2020 producerar IKEA koncernen lika mycket förnybar energi som motsvarar all energi vi förbrukar i våra byggnader.” Se även FN:s databas för registrerade klimatinsatser NAZCA

Antagna utmaningar:
Solutmaningen
Tjänstebilsutmaningen

Hemsida: www.ikea.com

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.