IKEA Sverige

Inrapporterade klimatmål: ”År 2020 producerar IKEA koncernen lika mycket förnybar energi som motsvarar all energi vi förbrukar i våra byggnader.” 

Hemsida: www.ikea.com

Antagna utmaningar:

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.