Inrapporterade klimatmål:

Vi avser att halvera våra växthusgasutsläpp till 2025 och bli klimatneutrala till 2030.  

Läs mer om ICKU:s klimatarbete