Icebug AB

Inrapporterade klimatmål:

Icebugs klimatutsläpp ska minst reduceras i nivå med ”science based targets” – 50% reduktion per funktionell enhet (ett par skor) till 2030 från basåret 2015. Minst 50% av energi i första ledet leverantörer (shoe assembly) ska vara förnyelsebar tills 2022.  

Läs mer om Icebugs klimatarbete

Antagna utmaningar:

Tjänstebilsutmaningen

Var med och ställ om fordonsflottan genom att enbart erbjuda miljöbilar som tjänstebilar och förmånsbilar.