Hygiene of Sweden AB

Om aktören:
Hygiene of Sweden AB utvecklar och marknadsför hållbara produkter inom grön bioteknik. Dvs utmanar etablerade ohållbara standarder inom rengöring och hygien och ersätter produkterna med mer hållbara alternativ.

Utsläppsmål:
Hygiene of Sweden arbetar dagligen med att minska utsläpp och öka hållbarhet i samhället genom att utveckla produkter inom grön bioteknik.

Hållbarhet bedöms utifrån framställning, transporter, hantering, konsumtion och återvinning. Produkterna utvärderas även ur ett inkluderande perspektiv. Detta i enlighet med FN:s hållbarhetsmål.

2030 kommer Hygiene of Sweden att vara helt klimatneutrala i sin egen verksamhet men även hjälpa många andra verksamheter att nå målet om att bli klimatneutrala

Läs mer om Hygiene of Sweden AB’s hållbarhetsarbete här